Sammenheng og enkeltelementer

Tittel: Om materialer og muligheter.

Sted: Akershus Kunstsenter

Periode: 7. – 29. januar 2017

Med: Idun Baltzersen, Ingri Haraldsen og Petter Buhagen, Elin Hedberg og Hanne Frey Husø

Kuratert av Kunstvisitten ved Kirsten Mørck (leder), Mari Krokann Berge og Gabriella Gøransson.


En årlig gruppeutstilling med verk av fire kunstnere vises samlet før turnéperiode og opptredener som like mange enkeltelementer i behandlingsinstitusjoner for psykisk helse. Brukskunst i en spennende tapning, men et vanskelig galleriformat, anser Christer Dynna.

Idun Baltzersen,  Flokken.  Tresnitt på papir.

Idun Baltzersen, Flokken. Tresnitt på papir.

Idun Baltzersen,  Flokken . Tresnitt på papir.

Idun Baltzersen, Flokken. Tresnitt på papir.

Ridende jenter med langt hår i flette på ryggen er motivet i collagene Idun Baltzersen deltar med på Om materialer og muligheter. Bildeteknikken hennes er i hovedsak tresnitt, men tegning i tusj og andre teknikker er også brukt i flere av de mange bitene som utgjør de kompakte bildeflatene hennes, som dels er montert lagvis. Dette skaper et utpreget taktilt uttrykk, og gitt den veldig uvørne komposisjonsformen Baltzersen holder disse arbeider i, er det nesten så man som betrakter motiveres til å organisere flatene ikke gjennom å se etter orden og struktur i bildenes motiver, men gjennom å strekke ut hendene og ta fatt selv. Det største arbeidet er montert rett på vegg, mens de øvrige fire er i glass og ramme, så de minner straks om grafikk slik det vanligvis betraktes. Baltzersens bruk av egne, mangfoldiggjorte motiver, danner i sum unike verk gjennom collageteknikken hun bruker, som jo ikke kan reproduseres.

Ingri Haraldsen og Petter Buhagen,  Saltation.

Ingri Haraldsen og Petter Buhagen, Saltation.

Fylkesvandreutstilling

Håndgripelighet og kunst utforskes likeens i arbeidene til Ingri Haraldsen og Petter Buhagen, som sammen har signert Saltation. Her er motivene av fem unike sandkorn gjort til like mange nokså nøyaktige studier av kornenes tredimensjonale form. Forbindelsen som skulle kunne være mellom duoens computerfreste kryssfinér-plater (som er sandkornet «oversatt» så det kan betraktes med det blotte øye) og motivet av hands-on hestejenter i Baltzersens tresnittcollager, er ikke åpenbar.

Sikkert er det at de mange teknikkene Haraldsen og Buhagen har ført dataene om sandkornet innom, underveis i disse «oversettelesesprosessene» har erstattet mye opprinnelig informasjon med rene tilfeldigheter. En uvegerlig tanke er at mulighetene for å gjøre dette rent maskinelt og langt mer nøyaktig, er tilstede rent teknologisk – men en slik tanke synes Saltation uvedkommende. Dermed synes også verket å mangle en god indre logikk og motiv for å være med i denne utstillingen. Dog er det lettere å finne begrunnelsen i dette når man betrakter Om materialer og muligheter som komponert av løse element som skal fungere som separate utstillinger på turné gjennom 2017, slik intensjonen som ligger bak utstillingen dikterer. Om materialer og muligheter ligger til det faste prosjektet Kunstvisitten, en egen avdeling ved Kunstsenteret som besørger utstillinger og kurs for helse- og sosialinstitusjoner i fylket.

Hanne Frey Husø,  Botanikk for Adelaide.  Håndlaget papir og video (animasjonsfilm 13 min.)

Hanne Frey Husø, Botanikk for Adelaide. Håndlaget papir og video (animasjonsfilm 13 min.)

Hanne Frey Husø,  Botanikk for Adelaide . Håndlaget papir og video (animasjonsfilm 13 min.)

Hanne Frey Husø, Botanikk for Adelaide. Håndlaget papir og video (animasjonsfilm 13 min.)

Hanne Frey Husø,  Botanikk for Adelaide . Håndlaget papir og video (animasjonsfilm 13 min.)

Hanne Frey Husø, Botanikk for Adelaide. Håndlaget papir og video (animasjonsfilm 13 min.)

Liljen og fuglen

Rommet viet et arbeid av Hanne Frey Husø,  med tittelen Botanikk for Adelaide, er i overkant komplekst for en slik gruppeutstilling. De stemningsrike trådene som Husø har spunnet ut fra S. Kierkegaards Liljen på marken og fuglen under himmelen – tre gudelige taler fra 1849, er for innfløkte å gå løs på her. Og muligens er forestillingen om menneskets gudstro og dens plass i verden, som Kierkegaard selv funderte i Matteusevangeliet, av Husø pakket om på en måte som møter behov og bruk innen psykiatriens institusjoner. Eller så kan arbeidet nettopp være i overkant snakkesalig og retningsgivende for et godt møte med betrakter.

Elin Hedberg,  Forandringer . Objekter i tre. Objekter i kobber.

Elin Hedberg, Forandringer. Objekter i tre. Objekter i kobber.

Elin Hedberg,  Forandringer . Objekter i tre. Objekter i kobber.

Elin Hedberg, Forandringer. Objekter i tre. Objekter i kobber.

Liten tyngde

Elin Hedberg har levert en serie store korpusarbeider hvis essens er at de inviterer betrakter til nettopp å strekke ut armene og holde de seks bestanddelene av Skiftninger i egne hender. Som estetikk med terapeutisk formål, synes disse fem objektene meg likevel noe monotone, eller litt lite stimulerende som former betraktet. Det er for meg overflaten her som er mest forlokkende fordi gjenskinnet det matte metallet skaper, er snilt med lyset. Materialets muligheter legges det ikke frem noe av tyngde om her heller, men Kunstvisittens arbeid består også i å formidle for og i møte med mottaker-institusjonene, så på neste post kan disse formene finne en funksjon.

Potensialet for mulighetene som kan oppstå når arbeidene fraktes ut i institusjonene som mottar disse fire utstillingene, er et annet kapittel – og i realiteten også denne lille gruppeutstillingens reelle begrunnelse. For Kunstvisittens årlige avlevering blir fra februar av splittet i fire bestanddeler, som turnerer i alt 16 institusjoner i Akershus fylke. Baltzersens største collage blir derimot ikke sendt på turné, for visningsforholdene i institusjonene som tar imot tilbudet innebærer at det enten må være av et håndgripelig format, eller sikres bak glass.

Christer Dynna