Jubileumsår for Norske Kunsthåndverkere 40 år

Vi har valgt å fokusere på det funksjonelle som tema for den første utgaven av Kunsthåndverk i 2015 for å peke på en motsetning som dannet utgangspunktet for oppstarten av Norske Kunsthåndverkere i 1975: kunsthåndverk versus brukskunst.

Målet for oppstarten av NK var å få anerkjent kunsthåndverk som kunstform, og at kunsthåndverkeren skulle få rettigheter på linje med billedkunstneren. I denne målsettingen var fokuset å styrke det kunstneriske aspektet ved arbeid med materialer, og ikke bruksdelen.

Foreningene Norske Kunsthåndverkere og Norske Brukskunstnere  skilte lag i 1975. Men i dag, 40 år senere, arbeider stadig flere kunstnere og designere med funksjonelle objekter, side om side med kunsthåndverkere som arbeider og eksperimenterer med ulike materialer – alle som medlemmer av organisasjonen som i år fyller 40 år. 

Tidsskriftet Kunsthåndverk 1/2015 ble lansert 19. mars på Is it so Collective hvor Galleri Format arrangerte en pop-up shop og Hildring Norway stod for serveringen.